ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด CAT data center CAT data center บริการศูนย์เครือข่ายกลางการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร อาทิ บริการรับฝาก เซิร์ฟเวอร์ (Server Co-location), ให้เช่าพื้นที่ (Temp Office) ด้วยมาตรฐาน TSI Level 3 และ ISO 27001: 2013 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา ระบบไฟฟ้า 2 แหล่งจ่าย พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับ Internet Gateway ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเพียบพร้อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ระดับ Premium ครอบคลุมการให้บริการ ทั่วประเทศ ด้วยศูนย์ Data Center มากที่สุดในประเทศไทยถึง 8 แห่ง ได้แก่ CAT data center บางรัก CAT data center นนทบุรี 1 CAT data center นนทบุรี 2 CAT data center ศรีราชา CAT data center ภูเก็ต CAT data center ขอนแก่น CAT data center สุราษฎร์ธานี และ CAT data center เชียงใหม่ IRIS Cloud IRISCloudบริการให้เช่าVirtualServerที่ลูกค้าสามารถเลือกขนาดของทรัพยากรต่างๆอาทิCPURAMStorage อีกทั้งยังเลือกระบบปฏิบัติการได้ตามความต้องการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพร้อม มุ่งพัฒนาบริการเพื่อตอกย�้ำความเป็นIRISCLOUDNo.1TrustableCloudProviderของประเทศไทยอย่างแท้จริง IRIS STARTUP บริการ Cloud แบบ prepaid เพื่อสนับสนุนความต้องการของกลุ่ม SME และ Startup ให้ใช้งาน ได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ มีจุดเด่นคือใช้บริการ Cloud ได้ง่าย รวดเร็ว สะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ไม่มีปัญหาเรื่องภาษาสื่อสาร หมดกังวลเรื่องความแตกต่างทางด้านเวลา Time Zone เพราะเป็นบริการ Cloud ในประเทศไทย รวมถึงยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการถ่ายโอนข้อมูล (Data Transfer) บริการวิทยุคมนาคม Trunked Mobile บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจในย่านความถี่ 800 MHz ที่ CAT เป็นแม่ข่ายให้บริการติดต่อ สื่อสารในลักษณะจัดกลุ่มให้บริการ CAT Private Pager เป็นระบบวิทยุติดตามตัว ใช้เรียกติดต่อสื่อสารภายในองค์กรอ�ำนวยความสะดวกในการ ส่งข้อความ ตัวอักษร โดยมีรัศมีท�ำการภายในบริเวณส�ำนักงานของผู้ใช้ CAT Privated Radio เป็นบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจส่วนบุคคล ใช้ติดต่อสื่อสารเฉพาะกิจในข่ายระบบ ของตนเอง ทั้งแบบมือถือ แบบติดตั้งในยานพาหนะ และแบบติดตั้งประจ�ำที่ บริการเช่าใช้พื้นที่ CAT Tower สถาปัตยกรรมอาคารสูง 30 ชั้นบนถนนเจริญกรุง ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ศูนย์กลางโทรคมนาคม ของประเทศที่สมบูรณ์แบบ และเป็น Gateway ของระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อม สาธารณูปโภคและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมให้บริการห้องประชุมสัมมนา งานเลี้ยงรับรอง พื้นที่ ส�ำนักงานให้เช่า พื้นที่สวนหย่อมริมแม่น�้ำเจ้าพระยา การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ CAT Convention Hall บริการห้องจัดเลี้ยงในรูปแบบต่างๆเช่นงานมงคลสมรสงานฉลองวันขึ้นปีใหม่งานเลี้ยง พบปะสังสรรค์ งานเลี้ยงรับรอง งานเลี้ยงเปิดตัวสินค้าใหม่ ในรูปแบบต่างๆ ด้วยพื้นที่ใช้สอย 1,500 ตารางเมตร สถานีดาวเทียมสิรินธร สถานีดาวเทียมแห่งที่ 3 ของ CAT ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การสื่อสารโทรคมนาคม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในสถานีดาวเทียม บนเนื้อที่กว่า 260 ไร่ รองรับ การให้บริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครันอาคารสโมสร และสนามกีฬา ห้องประชุม CAT Teleport Chonburi ให้บริการห้องประชุม CAT Teleport Chonburi ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารชุมสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศของCATภายในพื้นที่ศูนย์โทรคมนาคมศรีราชาถนนบายพาสสาย36ต�ำบล ทุ่งสุขลา อ�ำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 200 คน พร้อมด้วยอุปกรณ์การประชุมที่ ทันสมัยและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน และระบบอินเทอร์เน็ต Wifi ความเร็วสูงให้บริการฟรี 36 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐