เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ฯ ปี 2562

 

     
   
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
99 หมู่3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0298
  logout