วันนี้ หากต้องการจองวันและเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ (สอ.) ส่วนบริหารสัญญาและผลประโยชน์สินทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2104-3344, 0-2104-3762 โทรสาร 0-2104-3576 , ฝ่ายชุมสายโทรศัพท์ (ทข.) โทรศัพท์ 033-678-010,033-678-020,033-678-017,033-678-018 โทรสาร 038-351-959 ต่อ 4251 หรือทาง email : rental_cat@cattelecom.com
เวลาเริ่ม:อาทิตย์
16 พ.ย.
จันทร์
17 พ.ย.
อังคาร
18 พ.ย.
พุธ
19 พ.ย.
พฤหัสบดี
20 พ.ย.
ศุกร์
21 พ.ย.
เสาร์
22 พ.ย.
ภายนอก
ภายใน