ตอนที่ 10 ไม่มีวันหมดอายุ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตนมโรงเรียน
 
 

ตอนที่ 9 เพส 1 ตึก 13 นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่
 
 

ตอนที่ 8 ตะบันไฟ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถดับเพลิง
 
 

ตอนที่ 7 โจร-กรรม นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตของอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม (นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม)
 
 

ตอนที่ 6 ขอเสียงหน่อย นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง
 

ตอนที่ 5 เภ-สัตย์ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อยา
 

ตอนที่ 4 ติดชัวร์-ติดชั่ว นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการสอบบรรจุครู
 

ตอนที่ 2 โฉด/เลว/ดี นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่
 

ตอนที่ 1 กรรมติดล้อ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถหรู