บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

1. เสาซึ่งใช้ในการติดตั้งสายอากาศ (Tower/Mast) 
  บริการให้เช่าใช้งานติดตั้งอุปกรณ์สายอากาศ ณ จุดติดตั้ง (Placement) บนโครงสร้างเสาส่งสัญญาณทั้งแบบ Self-Support และแบบ Guy Mast ซึ่ง บมจ. กสท โทรคมนาคม มีจุดให้บริการกระจายอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ


2. พื้นที่ตั้งสถานีฐาน
  บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐาน หรือติดตั้ง Container , Sun Shelter สำหรับสถานีฐาน


3. อาคารสิ่งปลูกสร้าง 
  ให้บริการเช่าใช้งาน อาคารสิ่งปลูกสร้าง , ตู้คอนเทนเนอร์ , Cabinet , Sun Shelter , ระบบไฟฟ้า หรือแหล่งจ่ายไฟสำหรับติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐาน ระบบปรับอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

 

4. ระบบสายอากาศ (Antenna system) สำหรับสถานีฐานที่ตั้งภายในอาคาร และสถานีฐานที่ตั้งภายนอกอาคาร 
  บริการให้เช่าใช้งานระบบสายอากาศทั้งแบบ Indoor และ Outdoor

 

5. ระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยง (Transmission) 
  บริการวงจรสื่อสัญญาณเชื่อมโยงทั้งแบบ Aggregate และแบบ Access จากจุดใช้งานถึงจุดเข้าถึงตามที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม กำหนด

 

ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
  download ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

 

ติดต่อสอบถาม
  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจโครงข่ายไร้สาย 02-104-3391